Wetenschappelijk onderzoek

In het AMC richtte ik me hoofdzakelijk op onderwijs. Daarnaast bestond mijn werk als universitair docent uit het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek. Vanwege mijn achtergrond als cultuurpsycholoog en het soort vragen in de medische ethiek hield ik me vooral bezig met kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoekers zijn in het AMC veruit in de minderheid. Daarom hadden we een netwerk waarin we gebruik maakten van elkaars deskundigheid. Vanuit dit netwerk, dat ik lange tijd coördineerde, stelden we richtlijnen op ten behoeve van de onderzoekers zelf, alsmede voor hun begeleiders en beoordelaars. Met onze aandacht voor het kwalitatief onderzoek in de gezondheidszorg bleken we voorop te lopen. Dat dit juist in het AMC – een kwantitatief bolwerk bij uitstek – plaatsvond, droeg alleen maar aan de legitimiteit bij, getuige de enorme belangstelling bij ons eerste grote landelijk symposium.

Begeleiding

Als een van de weinige experts in het AMC op het gebied van kwalitatief onderzoek, werd ik regelmatig gevraagd onderzoekers van andere afdelingen (mee) te begeleiden. Zo kwamen er vele vruchtbare samenwerkingen tot stand. Van Psychiatrie tot Kindergeneeskunde en van Bedrijfsgeneeskunde tot Kwaliteit & Procesinnovatie; op grond van mijn methodologische inbreng werkte ik met uiteenlopende disciplines samen. Soms kon ik daarbij gebruik maken van mijn eigen inhoudelijke achtergrond, bijvoorbeeld op het gebied van genetische screening (2012, 2013), gynaecologie/verloskunde (2011, 2012) of communicatie (2012a 2012b,). In andere gevallen was het puur de kennis van de methode die de basis van de samenwerking vormde (2013) Vanwege het intensieve karakter van de begeleiding en de steeds nieuwe intellectuele uitdagingen vond ik al die projecten even interessant.

METC

In mijn werk als plaatsvervangend lid van de Medische Ethische Toetsing Commissie (METC) van het AMC stond ik ook op een meer reflectieve manier stil bij het fenomeen wetenschappelijk onderzoek. In de drie jaar dat ik er werkte heb ik een grote hoeveelheid wetenschappelijke onderzoeken voorbij zien komen. Bij de beoordeling daarvan gaat het om de balans tussen het maatschappelijk belang van het onderzoek en de belasting voor patiënten die aan het onderzoek meedoen. Dit NRC-artikel geeft een goede indruk van wat een METC zoal doet. Mijn METC-werk kreeg extra verdieping door de begeleiding van de in het NRC-artikel genoemde promovendus, die een kwalitatief onderzoek deed naar de gang van zaken in dit soort commissies.