Werkverleden


2013-heden
De Goede Werker BV te Amsterdam
Eigenaar / directeur
Zie degoedewerker.nl
2001-2013
AMC/UvA te Amsterdam
Afd. Huisartsgeneeskunde, sectie Medische ethiek
Universitair Docent Medische Ethiek en Communicatie; Universitair Docent Kwalitatief Onderzoek; Coördinator Professioneel Gedrag; Plv. Lid Medisch Ethische Toetstsingscommissie (METC)
2004-2008
AMC/UvA te Amsterdam
Huisartsopleiding
Wetenschappelijk docent gedragswetenschappen
2000
International Forum for Biophilosophy te Leuven
Wetenschappelijk onderzoeker
2000
The Hastings Center, Garrisson (NY), USA
Visiting Scholar
1997-2000
Katholieke Universiteit Nijmegen
Medische Faculteit, Vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschiedenis der Geneeskunde
Wetenschappelijk onderzoeker
1997-2000
Instituut voor Toegepaste Haptonomie te Berg en Dal
Docent Sociale psychologie
1994-1997
VOF Kalden & Van Zwieten, Journalistieke en educatieve producties
Zelfstandig publicist/redacteur
1992-1996
Hogeschool Gelderland te Arnhem
Sociale Faculteit, Afd. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Afd. Cultureel Maatschappelijke Vorming.
Docent Sociale wetenschappen
1990-1992
Oriëntatie bedrijfsleven
1988-1990
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit Psychologie
Docent (student-assistent) Methodenleer en Persoonlijkheidsontwikkeling
1985-1987
Kinder- en Jongerentelefoon te Nijmegen
Trainer (onbezoldigd) Gespreksvaardigheden