Opleiding


2006
Promotie in de geneeskunde
AMC/Universiteit van Amsterdam
Faculteit Geneeskunde, Afd. Huisartsgeneeskunde, sectie Medische ethiek
Titel proefschrift: The Target of Testing. Dealing with unexpected findings in prenatal diagnosis.
1994
Bevoegdheid Didactische Voorbereiding Hoger Beroepsonderwijs
IOWO, instituut voor onderwijskundige dienstverlening van de Katholieke Universiteit van Nijmegen.
1984-1990
Cultuur- en Godsdienstpsychologie
Katholieke Universiteit Nijmegen
Titel doctoraalscriptie: Wat te denken van het lichaam; een beschrijving van hedendaags lichaamsbewustzijn in cursussen lichaamswerk.
1982-1984
Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding te ’s Gravenhage
(geen diploma)
1976-1982
Niels Stensen College te Utrecht
VWO-b